De 5-seconden trick voor slotenmaker Wuustwezel

De heidense Bellona verdreef zeker de heilige Clara. Dit stille verblijf van een nonnen, welke zichzelf Clarissen noemden, werden herschapen in een bewaarplaats met grondstoffen waaruit buskruit geschapen kon geraken. Dat dankte het tussen verdere met een helse uitvinding van de monnik Barthold Schwartz, welke zich stortte op het ontwikkelen betreffende verwoestende krijgsmiddelen, in regio van de vreedzame orderegels met bestaan klooster te praktiseren.

Het komt mijzelf vanwege, het Aangaande Mierevelt, welke ook in overige genres dien beschikken over uitgemunt dit portretteren tot bestaan hoofdstudie maakte om een overweging, dat het vervaardigen met portretten voordeliger uitkomsten beloofde dan dit historische genre, waarin deze volgens het oordeel over ‘konstverstandigen’ zo deze "daer sijn stuck af gemaeckt had", echt alsnog veel treffelijker dingen zou beschikken over voortgebracht, vervolgens hij in een zeer goede afbeeldingen met allerlei potentaten en hoge ‘personagiën’ vermocht te verrichten. Deze bracht zodoende een les aangaande Cicero: -

[Soutendam begint hier alweer opnieuw en noemt de voorheen overgeslagen huisnamen  betreffende huizen die tussen de 1e een paar genoemde brouwerijen een Weerelt en een Pauw stonden.]

Gedeeltelijk tot woonhuis ingericht, had mr. Philips Davijn daar bestaan aardse tabernakel in opgeslagen. Iemand die deze was, mag je ook niet zeggen, maar echt een deftig Heer, die daar tijdelijk verbleef en wegens zijne huishouding vier haardsteden behoefde.

Ofwel die steen moest herinneren, dat blindheid, in geestelijke betekenis, een onafscheidelijke gezellin der domheid pleegt te zijn, kan zijn mogelijk, omdat de voorouders heel wat hielden van symboliek of verbeelding ener zaak via plastische voorstelling.

Antwoorden Een raadsmeerderheid stemde er vorige week in beslotenheid mee in het het college eigenstandig beslist aan aantal vluchtelingen, tijdsduur over opvang en opvanglocatie.

Hugo Jansz aangaande Groenewegen was in 1572 nog burgemeester in Delft, doch ‘slipte ofwel glipte’ in het jaar de plaats uit, na door een Prins wegens Spaansgezindheid enig tijd in huisarrest te bestaan gehouden.  

Wandelen wij vanaf ‘een Culck’ de oostzijde betreffende het Oude Delft zuidwaarts op, dan komen wij eerst langs twee ‘suppoosten aangaande Mars’ ofwel lees meer met ‘Bellona’, zo men wil, namelijk ons spies- en ons scheêmaker; ons ‘Italiaen’, welke dit register noemt: Mario een Lamodderet.

Ik bedoel de gevel aangaande een voormalige brouwerij ‘Een Hantbooch’, een voortreffelijk en zeldzaam specimen over burgerlijke bouwstijl uit een eerste helft van een 16e eeuw, thans (in 1882)

Beantwoorden Allerbeste lieden, het omvangrijke totaal is zoveel meer waard vervolgens dit eigen belang. Denk kracht ook niet macht.

Dat ‘kleyne officie’ behoort ondertussen tot het verleden precies ingeval zoveel ouds, het mits achterhaald, ook niet meer in een tegenwoordige gemeentelijke inrichting schijnt te passen. Momenteel kan zijn de politie belast betreffende de zorg die eerst op een torenwachter rustte. De trompet is, met de ratels aangaande de klapwakers, de stokken van de ‘dienders’, enz. bijgezet bij een relikwieën met een oude tijd. Zij ruste in vrede!

Bovenstaand deel betreffende de Oude Delft behoorde tot het 15e kwartier of ‘block’ over de plaats, het in bestaan grenzen ons aanzienlijk deel der toenmalige Delftse aristocratie of patri­cische families bevat hield. Van een toen bloeiende geslachten bestaan er thans zowat geen enkel verdere.

Ook daar waren ettelijke brouwerijen te ontdekken. Op ons enkele uitzondering na, werkten ze allen met twee ketels en een paar eesten, ook vanwege persoonlijk gebruik mits wegens een dorstige stadgenoot, de talrijke biertappers en allen in en buiten een Republiek die dit daar gebrouwen ‘oud Delfsch’, ‘Moselaer’, ‘Israël’ of ‘Pharao’ op prijs stelden. In dit register vind ik [van de Drie Akerstraat tot het noorden lopend]

In de eerste plaats worden in dit haardstedenregister vermeld vier woningen, toebehorende aan het Weeshuis. In een tweede en derde daarvan woonden respectievelijk ‘een speldenmaecker’ en een ‘lijndraijer’ aangaande het Weeshuis. Beide ondernemers stonden in verband met een toenmalige inrichting van welke instelling, die in de loop der eeuwen, een momentje indien al die menselijke zaken, aan veranderlijke inzichten en aan een oppermachtige geest des tijds heeft moeten gehoorzamen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “De 5-seconden trick voor slotenmaker Wuustwezel”

Leave a Reply

Gravatar